top of page
Markalama Tişörtleri

Bach The Original

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, Bach The Original ("Şirket") olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında kişisel veri işleme faaliyetlerimize ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusuna Ait Bilgiler

Veri sorumlusu; [Şirket Adı], [Adres], [Telefon Numarası], [E-posta Adresi] gibi iletişim bilgileri ile kayıtlıdır.

2. Hangi Kişisel Veriler İşlenir ve İşleme Amaçları

Şirketimiz, aşağıdaki kişisel veri kategorilerini işlemektedir:

 • Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, doğum tarihi

 • İletişim Bilgileri: Cep telefonu, e-posta adresi, adres

 • Ödeme Bilgileri: Kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri

 • Sipariş Bilgileri: Satın alınan ürün/ürünler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi

 • İşlem Güvenliği Bilgileri: IP adresi, oturum bilgileri

 • Pazarlama Bilgileri: Tercihleriniz doğrultusunda gönderilen pazarlama içerikleri

 • Talep ve Şikayet Bilgileri: Sizden gelen talep ve şikayetler ile ilgili bilgiler

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilir:

 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi

 • Siparişlerinizin alınması, takibi ve teslimatının sağlanması

 • Ödemelerin gerçekleştirilmesi ve faturaların düzenlenmesi

 • İletişim kurulması ve müşteri hizmetlerinin sunulması

 • Pazarlama ve promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi

 • İşlem güvenliğinin sağlanması ve hataların giderilmesi

 • Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi

3. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz, yasal zorunluluklar veya işlem amaçlarımız doğrultusunda aşağıdaki kurumlarla paylaşılabilir:

 • Kargo şirketleri: Siparişlerin teslimatının sağlanması

 • Ödeme işlemcileri: Ödemelerin gerçekleştirilmesi

 • Hizmet sağlayıcılar: Sistem yönetimi, veri analizi, müşteri hizmetleri gibi amaçlarla

 • İlgili resmi kurumlar: Yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi

4. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz, işleme amaçları doğrultusunda gerekli olan süre boyunca saklanır. İşleme amaçları sona erdiğinde veya yasal bir zorunluluk olmadığı sürece verileriniz silinir veya anonim hale getirilir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun uyarınca, kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

 • Kişisel verileriniz işlenmişse bu veriler hakkında bilgi talep etme

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

 • Eksik veya yanlış işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteme

 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme

 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sonucunda aleyhinize bir sonuç ortaya çıkarsa itiraz etme

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarar uğrarsanız zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı kullanmak için [Şirket Adresi], [E-posta Adresi], veya [Telefon Numarası] üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.

6. Çerezler

Şirket web sitesi çerezleri kullanabilir. Çerezler, internet sitesi kullanımınızı daha etkin hale getirmek ve hizmetlerimizi geliştirmek için kullanılır. Çerez politikamızı inceleyerek daha fazla bilgi alabilirsiniz.

7. Değişiklikler ve İletişim

Aydınlatma Metni içeriği zaman zaman güncellenebilir. En güncel hali web sitemizde yayınlanacaktır. Bu metinle ilgili sorularınızı [bachtheoriginal@gmail.com] üzerinden iletebilirsiniz.

Bach The Original 

bottom of page